Dagområdet

Holstebro Kommunes dag- og støttetilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

Dagområdet har mange forskellige tilbud.

aktivitetsplan efterår 2018