Dagcenter Kafferisteriet

Målgruppe

Dagcenter Kafferisteriet er et aktivitets- og samværstilbuddet for borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, som ikke kan være på arbejdsmarkedet eller i beskyttet beskæftigelse. Der er 26 pladser fordelt på fuld-, halv- og kvarttidspladser.

Der er beskyttet beskæftigelses pladser, hvor borgeren varetager nogle arbejdsopgaver i køkkenet.

 

Beliggenhed

Dagcentret er beliggende centralt i Holstebro tæt på centrum –  på Skivevej 7.

 

Hverdagen

Der tilbydes forskellige kreative aktiviteter, ligesom der er mulighed for at spille i Dagcentrets band. En anden aktivitet er fremstilling af mad og kaffe i køkkenet samt lettere pedelfunktioner. Der ydes støtte til borgerne i samarbejde med deres botilbud eller hjemmevejledning.

 

En væsentlig del af virksomheden er en brugeruddannelse, hvor borgerne gennem undervisning og kurser lærer at forholde sig til deres egen lidelse. De fungerer som brugerlærere – sammen med personalet, involveret i arbejdet med information til andre sindslidende.

 

Aktivitetsplan efterår 2018