Træningsbane

Træningsbanerne skal skabe et miljø for borgeren, der er så tæt på det almindelige arbejdsliv som muligt, så borgerne bliver bekendt med forskellige samarbejdsformer og de gængse normer, som findes på en arbejdsplads.

 

MÅLGRUPPE

Borgere over 18 år, der skal forberedes til praktikforløb på det private/offentlige arbejdsmarked og borgere, der ikke har kunnet honorere kravene i praktikforløbene ude i en virksomhed.

 

BELIGGENHED

Træningsbane foregår på Skivevej 7, Holstebro.

 

HVERDAGEN

Kafferisteriet kan tilbyde en række funktioner inden for serviceområdet, som kan sammensættes alt efter den enkelte borgers behov, formåen samt formål med forløbet.

Formålet er at sammensætte et forløb, som sikrer, at borgeren får en positiv oplevelse og motiveres til videre forløb.

Vi forsøger at arbejde som et team, hvor vi behandler hinanden pænt og hjælper til, hvor der er brug for det. Vi bestræber os på at holde pause sammen for at træne det sociale fællesskab. Til borgere, som har brug for det, kan samtaler indgå i forløbet.

Ved træningsbaner samarbejdes der f.eks. med jobcentret, visitation og rådgivning, pårørende, jobcentret, praktiserende læger og arbejdspladser.