Botilbuddet “Lyksbo”

“Lyksbo” er et halvt normeret midlertidigt botilbud for 5 borgere. Botilbuddet er beliggende på Vesterbo 4-14 med fælleslejlighed på Vesterbo 10 i Holstebro.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har brug for mindre støtte til almindelig daglig livsførelse samt mestring af den psykiatriske problemstilling. Yderligere tilbydes støtte til bearbejdelse af en evt. krise i forbindelse med opstået psykisk sygdom.

 

Der er tilbud om daglig støtte til morgenvækning og medicingivning. Derudover vil der dagligt være personale på botilbuddet om eftermiddagen til støtte i forbindelse med fælles indkøb og aftensmad. Der vil i udgangspunktet ikke være personale på botilbuddet – med undtagelse af, når der er særlige aftaler med en borger. Borgerne skal selv kunne mestre mange af dagligdagens opgaver uden personalestøtte, og der er en forventning om, at beboerne selvstændigt kan tage kontakt til personalet ved behov for støtte.

 

Botilbuddet er en træningsbolig, hvor formålet er, at der sker afklaring for den enkelte borger i forhold til ressourcer og behov for støtte. Der tilstræbes afklaring i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelse og bostøtte. Målet er på sigt at mestre mest muligt i eget liv.

 

Det tilstræbes, at borgerne bliver afklaret i forhold til fremtidig bolig og støttebehov i løbet af ca. et år. Borgerne vil ofte være mellem 18 – 40 år og kommer typisk fra et døgndækket midlertidigt botilbud eller fra egen lejlighed.

 

Bolig og beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holstebro tæt på centrum – på Vesterbo 4-14. Botilbuddet består af 5 lejligheder. Der kan holdes husdyr efter aftale med boligselskabet.

Hverdagen

Aktiviteter tilrettelægges oftest fælles for botilbuddets borgere og tilpasses den enkeltes ønsker og behov for støtte samt udvikling.
Der kan ydes individuel støtte til f.eks.

 

 • Selvstændigt komme af sted til dagbeskæftigelse, aktiviteter eller fritidsinteresser.
 • Selvstændigt komme til læge, behandler og sagsbehandler.
 • Medicin.
 • Økonomi.
 • Indkøb.
 • Madlavning.
 • Tøjvask.
 • Rengøring.
 • Håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer.
 • Andre opgaver.

Fokus på en aktiv dagligdag prioriteres højt, f.eks. gennem arbejde, uddannelse og virksomhedspraktik.

 

Der er tilbud om morgenmad dagligt og fællesspisning hver mandag og onsdag aften.
Der kan være tilbud om fælles aktiviteter såsom:

 

 • Obligatorisk husmøde.
 • Fælles indkøbstur.
 • Mindre fælles udflugter evt. sammen med beboere fra andre botilbud.

Transport og entrebilletter i forbindelse med arrangementer betales af borgeren.
Der er ingen nattevagt, men mulighed for telefonkontakt til nattevagten på et andet botilbud.