Dagområdet

Dagområdet

Dag- og støttetilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

Døgnområdet

Døgnområdet

Botilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

Glæde

Fokus på de positive fortællinger, fællesskab og involvering.

Udvikling

Passende udfordringer, tryghed og anerkendelse.

Udsyn

Plads til og respekt for forskellighed, undersøgelse af nye horisonter.

Kerneopgaven

At samskabe et fundament for at borgeren kan leve sit liv.