Borger/pårørende

I Center for Psykiatri er borgeren i centrum. Borgerne deltager årligt i en tilfredshedsundersøgelse ud fra centerets værdier. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i et hæfte med grafer over udviklingen og borgernes fortællinger.

 

Vi oplever, at flere pårørende følger meget med i borgerens liv og gerne vil vide mere.

Vi har derfor forskellige tilbud til pårørende.