Aktiv medborgerskab

Aktiv medborgerskab

 

Medborgerskab er alle borgeres mulighed for at skabe og deltage i meningsfulde aktiviteter. Borgere kan oprette aktiviteter efter eget ønske og har mulighed for at sætte egne personlige interesser og kompetencer i spil. Dette er til fordel for egen udvikling og trivsel og til glæde for andre psykisk sårbare eller pårørende.

 

I Center for Psykiatri lægges særligt vægt på at det er de psykisk sårbare borgere, der er aktive i at skabe aktiviteter.

 

Styregruppen bag medborgerskab i Center for Psykiatri, består af  borgere, frivillige pårørende, Anne Lise Holst, leder af Kultur og frivillig centeret og medarbejder, Ann Kathrine Fihl, der ligeledes er igangsætter, understøtter og koordinerer de initiativer der, startes op.

 

Styregruppens opgave er at varetage medborgerskabte aktiviteter, samt at bevare og understøtte velfungerende initiativer. De indsamler ideer og ønsker til nye medborgerskabs aktiviteter, samt planlægger og igangsætter disse.

 

Gruppen forsøger at finde frivillige, gerne med tilknytning til psykiatrien, der vil stå for udførelsen af aktiviteten. Eller støtte op om frivillige der har en ide´. Disse frivillige kan have brug for støtte og for at blive klædt på til opgaven.

 

Derudover skal tiltagene formidles ud, så flest muligt psykisk sårbare får muligheden for at deltage i disse aktiviteter.

 

Der samarbejdes med forskellige foreninger som bl.a. SIND, Bedre psykiatri, DGI, og Center for sundhed og forebyggelse.

 

Foruden de faste aktiviteter bruges huset lejlighedsvis af Foreningen Sind som holder møder her og af borgere med tilknytning til dagcenteret der på lukkedage har brugt huset til grill aftener og som mødested.

 

I dag er der forskellige faste gruppe aktiviteter som drives uden personale, nogle gange med let støtte til planlægningen, samt individuelle tiltag.

  • Der er 2 rollespil´s grupper drevet af 2 garvede rollespils gutter med tilknytning til psykiatrien. Grupperne startede ud med at mødes på dagcenteret men mødes nu privat omkring denne fantastiske hobby. Vi formidler gerne kontakten hvis dette er noget for dig.
  • Der er en gruppe der kalder sig kreativ Torsdag, den er drevet af to kreative kvinder med tilknytning til dagcenteret. De står sammen for forskellige kreative aktiviteter, alle er velkommen.
  • Der er ADHD klubben, drevet af Anne Mette Brixen, der selv Har ADHD og tidligere har været tilknyttet psykiatrien. Unge med ADHD mødes hver 3 onsdag og snakker om livet med ADHD, eller blot laver noget helt andet sammen.
  • Der er forskellige individuelle tiltag i gang. f.eks. En er frivillig i en børnehave, 2 der mødes privat og spiller badminton sammen.
  • Der er et tæt samarbejde med kultur og frivillighuset. Dette fremmer vores muligheder for at hjælpe psykisk sårbare borgere der har lyst til at være med i foreningslivet ind i klubber og foreninger.
  • Der er et samarbejde med psyk. info står Center for Psykiatri for at afholde foredrag omkring forskellige psykiatriske problematikker i bibliotekssalen. Afviklingen af disse arrangementer sker i et tæt samarbejde med borgere af psykiatrien og pårørende. Sammen hjælper vi hinanden med at få det praktiske på dagen til at fungere.
  • Der er samarbejde med It Venner: Hvis psykisk sårbare borgere har problemer med IT, computere, telefoner, eller IPad. Etablerer Ann Kathrine kontakt til de frivillige IT venner. De vil undervise borgeren i eget hjem på eget udstyr.
  • Efter stor efterspørgsel forventer vi at starte badminton op i løbet af okt. 2015med støtte fra fondsmidler. Det vil give 20 borgere mulighed for, vinteren igennem, at spille badminton i juniorhallen en time om ugen for en egen betaling af 50 kr.

Er der noget af dette der har fanget din interesse, eller har du andre forslag så kan du kontakte Ann Kathrine Fihl på Dagcenteret.
Ann Kathrine Kvisgaard Fihl
Kafferisteriet,
Skivevej 7
7500 Holstebro
Tlf: 96114736