Brugerråd

På alle tilbud er der ugentlige husmøder.

 

Center for Psykiatri har et brugerråd.

Rådet har eksisteret siden 2016.

 

Rådet forholder sig løbende til centerets tilbud. Herunder hvordan borgerne selv kan bidrage til at udvide viften af tilbud og åbningstider. Rådet koordinerer fx. lån af lokaler til borgernes egne aktiviteter på helligdage og andre lukkedage på dagcenteret.
Rådet bidrager ved høringer og temadage med holdninger og spørgsmål. Fx. udviklingsdag med temaet: Psykiatrien i Nordvest. Gruppeinterview i projektundersøgelse om udvikling af metoder.
Rådet har deltaget på kursus på Sjælland, sammen med andre brugerrådsrepræsentanter.

Brugerrådet kan kontaktes på email cfp.brugerraad@gmail.com

 

Kontakt til Ann Kathrine Kvisgaard Fihl,

E-mail Ann.Kathrine.Kvisgaard.Fihl@holstebro.dk