Dagområdet

Holstebro Kommunes dag- og støttetilbud til borgere med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

Dagområdet har mange forskellige tilbud.