Bofællesskabet Lokegården

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, som med støtte og omsorg kan klare at bo i egen bolig og har ønske om at indgå i et socialt fællesskab.

 

Beliggenhed

Lokegården har 6 store lejligheder samt 1 fælleslejlighed. Der er ikke faste fællesspisninger, men et ugentligt husmøde, hvor den kommende uge snakkes igennem.

 

Hverdagen

I Lokegården lægges vægt på, at borgerne bruger hinandens ressourcer socialt og praktisk.