Bofællesskabet Vesterbo

Vesterbo består af bofælleskabet Vesterbo 10, hvor der er en fælles lejlighed tilknyttet.

Vesterbo 10 er et bofællesskab for ti borgere, og da tilbuddet gradvis skal nedlukkes bliver der ikke visiteret flere borgere til bofælleskabet.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har brug for støtte til almindelig daglig livsførelse samt mestring af den psykiatriske problemstilling. Yderligere tilbydes støtte til bearbejdelse af en evt. krise i forbindelse med opstået psykisk diagnose.
Borgerne kan blive boende i sin lejlighed, så længe de har lyst – selvom de ikke længere deltager i bofællesskabet.
Målgruppen vil ofte være mellem 18 – 45 år, og borgerne kommer typisk efter en periode på psykiatrisk afdeling, et botilbud eller fra egen bolig et andet sted.

Støtten består af individuel bostøtte efter §85 visiteret af en myndighedsafdeling, samt bofælleskabsdelen med fællesspisning et par gange pr. uge og enkelte fælles aktiviteter.

Transport og entrebilletter i forbindelse med arrangementer betales af borgeren.

Hvad den individuelle støtte kan bruges til er reguleret af de indsatsmål myndighedsafdelingen og borgeren sammen har formuleret.

 

Bolig og beliggenhed

Bofællesskabet er beliggende i Holstebro tæt på centrum. Vesterbo har 36 lejligheder og deltagerne i bofællesskabet bor i nogle af disse.

I mange af de øvrige lejlighederne bor andre borgere som modtager individuel bostøtte efter §85, men som ikke er en del af bofælleskabet.