Dagcenter Kafferisteriet

Målgruppe

Dagcenter Kafferisteriet er et aktivitets- og samværstilbuddet for borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, som ikke kan være på arbejdsmarkedet eller i beskyttet beskæftigelse. Der er 26 pladser fordelt på fuld-, halv- og kvarttidspladser.

Der er beskyttet beskæftigelses pladser, hvor borgeren varetager nogle arbejdsopgaver i køkkenet.

 

Beliggenhed

Dagcentret er beliggende centralt i Holstebro tæt på centrum –  på Skivevej 7.

 

Hverdagen

Der tilbydes forskellige kreative aktiviteter, ligesom der er mulighed for at spille i Dagcentrets band. En anden aktivitet er fremstilling af mad og kaffe i køkkenet samt lettere pedelfunktioner. Der ydes støtte til borgerne i samarbejde med deres botilbud eller hjemmevejledning.

 

En væsentlig del af virksomheden er en brugeruddannelse, hvor borgerne gennem undervisning og kurser lærer at forholde sig til deres egen lidelse. De fungerer som brugerlærere – sammen med personalet, involveret i arbejdet med information til andre sindslidende.

 

Almindelige åbningstider:

Mandage: 7-20

Tirsdage: 7-15

Onsdage: 7-20

Torsdage: 7-15

Fredage: 7-15

  • Dagcentret holder lukket på helligdage.
  • Dagcentret lukker kl. 12.00 1. maj (derfor brunch i stedet for morgenmad og frokost).
  • Onsdag 6. maj åbner dagcentret først kl. 13.00, da alle deltager i til Mini OL den dag.
  • Dagcentret holder lukket i uge 30.
  • Der er en sommerfest og en julefest på dagcentret (datoer ikke fastlagt). Disse to dage åbner dagcentret først kl. 13 og festerne begynder ca. kl. 17.
  • Uafhængig af hvilken ugedag den 24/12 og den 31/12 falder på, holder dagcentret åbent fra kl. 8-12. Der serveres brunch disse to dage.

 

Aktivitetsplan efterår 2018