Mentorstøtte

Mentorstøtten skal altid have et arbejdsmarkedsrettet sigte, men kan udformes på mange forskellige måder og tilpasses den enkelte borgers behov.

 

Målgruppe

Borgere med et afgørende behov for en mentor for at opnå eller gennemføre et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

 

Beliggenhed

Mentorstøtte foregår i borgerens eget hjem eller på Skivevej 7, Holstebro.

 

Hverdagen

Jobcentret kan bevilge mentorstøtte i forbindelse med mange former for beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes, at støtten er afgørende for at opnå eller fastholde beskæftigelse. Mentor bevilges efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Antallet af mentortimer er en individuel vurdering af behov og forudsætninger.

 

Ved mentorstøtten samarbejdes der f.eks. med jobcentret, visitation og rådgivning, pårørende, jobcentret, praktiserende læger og arbejdspladser.