Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte er at give den enkelte borger træning, støtte og omsorg, så tilværelsen bliver så tilfredsstillende som muligt.

 

Målgruppe

Borgere over 16 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

 

Beliggenhed

Socialpædagogisk Støtte foregår i udgangspunktet på Skivevej 7, Holstebro, men kan også være i borgerens eget hjem.

 

Hverdagen

Socialpædagogisk Støtte arbejder målrettet med borgerens ressourcer og kompetencer samt giver støtte og guiding til de fokusområder, som står beskrevet i borgerens handleplan. Fokusområderne kan f.eks. være dagligdagens gøremål (bl.a. rengøring, tøjvask og madlavning), arbejde, fritidsinteresser, kontakt til familie, sociale relationer m.v.

 

Der tilbydes socialpædagogisk støtte i gruppe og individuelt. Det tilstræbes, at borgeren indgår i gruppeforløb, da dette er en rigtig god metode for de fleste.

 

Socialpædagogisk Støtte samarbejder f.eks. med pårørende, praktiserende læge, distriktspsykiatrien, jobcentret, uddannelsessteder og viceværter.