Støtte/kontaktperson

Støtte/kontaktpersonens opgave er at varetage opsøgende arbejde og opnå kontakt til de mest isolerede borgere.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

 

Hverdagen

Opgaven er primært at skabe en relation til borgere, der ellers ikke har kontakt til andre instanser, og som ikke selv er i stand til at opsøge hjælp.
Formålet med ordningen er at styrke borgerens mulighed for at opbygge kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre personen i stand til at benytte samfundets muligheder og øvrige etablerede tilbud.