Udvidet bostøtte

Udvidet Bostøtte er et alternativt tilbud til borgere, der har brug for et anderledes og fleksibelt tilbud. Støttebehovet vil typisk ligge mellem bofællesskab og døgntilbud.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har behov for at kunne kontakte et personale i døgnets 24 timer.

 

Beliggenhed

Udvidet bostøtte er beliggende på Skivevej 7, Holstebro. Støtten foregår her og i borgerens hjem.

 

Hverdagen

Udvidet Bostøtte arbejder målrettet med borgerens ressourcer og kompetencer samt giver støtte og guidning til de fokusområder, som står beskrevet i borgerens handleplan. Fokusområderne kan f.eks. være dagligdagens gøremål (bl.a. rengøring, tøjvask og madlavning), arbejde, fritidsinteresser, kontakt til familie, sociale relationer m.v.

Der tilbydes støtte i gruppe og individuelt. Det tilstræbes, at borgeren indgår i gruppeforløb, da dette er en rigtig god metode for de fleste.

 

Borgeren har mulighed for telefonisk at kontakte et personale døgnet rundt. Det vil sige, ud over de aftalte tidspunkter, kan borgeren ved akutte situationer, kontakte det personale fra Udvidet Bostøtte, som har vagttelefonen.

 

Udvidet Bostøtte samarbejder f.eks. med pårørende, praktiserende læge, distriktspsykiatrien, jobcentret, uddannelsessteder og viceværter.