Døgnområdet

Holstebro Kommunes botilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.