Døgnområdet

Holstebro Kommunes botilbud til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker.

 

Botilbuddet Hus 11 adskiller sig fra de øvrige ved at være for borgere i alderen 15-23 år.