Botilbuddet Fredericiagade 43

Fredericiagade 43 er et længerevarende botilbud for 6 borgere. Botilbuddet er beliggende på Fredericiagade 43 i Holstebro.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har brug for omfattende hjælp/støtte til almindelig daglig livsførelse. Borgernes funktionsniveau er i udgangspunktet betydeligt nedsat af psykiske lidelser, sociale begrænsninger og/eller livsstilssygdomme. Borgernes tilværelse er betinget af megen støtte og involvering fra professionelle.

Botilbuddet tilstræber at være en bolig, hvor borgeren får støtte og træning til at definere, samt leve et liv i kvalitet med de muligheder og begrænsninger, der måtte være til stede i borgerens ressourcer.

Der er derfor tale om en mere permanent bolig, hvor der er fokus på struktur, stabilitet og sammenhæng i livet. Målet for gruppen er på sigt, at den enkelte oplever at have et så meningsfuldt og tilfredsstillende liv som muligt, og at kunne mestre mest muligt i eget liv.
Borgerne kan blive boende så længe, de har brug for denne støtte.

 

Bolig og beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holstebro tæt på centrum – på Fredericiagade 43. Botilbuddet består af 6 lejligheder.
Der er fælles stue, køkken, have og terrasser. Der kan holdes husdyr efter aftale.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov for støtte samt udvikling.

Der ydes individuel støtte til f.eks.

 • Økonomi.
 • Indkøb.
 • Madlavning.
 • Tøjvask.
 • Rengøring.
 • Medicin.
 • Håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer.
 • Andre opgaver.

 

Der kan ydes støtte til personlig pleje og praktisk hjælp i form af guidning/hjælp til at overskue samt planlægge opgaverne.
Nogle borgere vælger at tilkøbe hjælp til rengøring fra et privat firma.

Der er løbende tilbud om deltagelse i fælles aktiviteter i huset f.eks.:

 • Obligatorisk husmøde.
 • Simple fysiske aktiviteter.
 • Udflugter og mindre ture.

 

Transport og entrebilletter i forbindelse med arrangementer betales af borgeren.
Der er døgndækning med sovende nattevagt.