Botilbuddet Fredericiagade 45

Fredericiagade 45 er et midlertidigt botilbud for 3 borgere. Botilbuddet er beliggende på Fredericiagade 45 i Holstebro.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har brug for støtte til almindelig daglig livsførelse samt mestring af psykiatriske problemstillinger. Yderligere tilbydes støtte til bearbejdelse af en evt. krise i forbindelse med opstået psykisk sygdom. Borgerne kan have dom.
Botilbuddet er en træningsbolig, hvor formålet er, at der sker afklaring for den enkelte borger i forhold til ressourcer og behov for støtte. Der tilstræbes afklaring i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelse og boform. Målet er på sigt at mestre mest muligt i eget liv, hvilket på sigt kan betyde udflytning til bofællesskab eller egen bolig.
Borgerne kan blive boende så længe, det giver mening. Borgerne vil ofte være mellem 18 – 40 år og kommer typisk efter en periode på psykiatrisk afdeling eller fra et andet botilbud. Det er muligt at lave et skærmet tilbud til borgere med kompleks adfærd eller dom.

 

Bolig og beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holstebro tæt på centrum – på Fredericiagade 45. Botilbuddet består af 3 lejligheder med eget køkken og bad.  Lejlighederne kan skærmes individuelt. Der er fælles stue og køkken. I lejlighederne kan der holdes husdyr efter aftale.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov for støtte samt udvikling.

Der ydes individuel støtte til f.eks.

  • Økonomi.
  • Indkøb.
  • Madlavning.
  • Tøjvask.
  • Rengøring.
  • Medicin.
  • Håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer.
  • Andre opgaver.

 

Fokus på en aktiv dagligdag prioriteres højt, f.eks. gennem arbejde, uddannelse, virksomhedspraktik eller deltagelse i dagcenterets aktiviteter.

Der er løbende tilbud om deltagelse i aktiviteter huset . Det vil altid være en vurdering og et samspil mellem borger og personale, hvilke aktiviteter den enkelte borger magter at deltage i.

 

Transport og entrebilletter i forbindelse med arrangementer betales af borgeren.
Der er døgndækning med sovende nattevagt.