Botilbuddet Sportsvej

Sportsvej er et midlertidigt botilbud for 10 borgere. Botilbuddet er beliggende på Sportsvej 6-8 i Holstebro.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med autismespektrum forstyrrelse, der har brug for støtte til almindelig daglig livsførelse samt mestring af psykiatriske problemstillinger. Yderligere tilbydes støtte til bearbejdelse af en evt. krise i forbindelse med opstået psykisk sygdom.
Botilbuddet er en træningsbolig, hvor formålet er, at der sker afklaring for den enkelte borger i forhold til ressourcer og behov for støtte. Der tilstræbes afklaring i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelse og boform. Målet er på sigt at mestre mest muligt i eget liv, hvilket på sigt kan betyde udflytning til bofællesskab eller egen bolig.
Borgeren kan blive boende så længe, det giver mening, men ofte er borgerne på botilbuddet i to til fire år. Borgerne vil ofte være mellem 18 – 30 år og kommer typisk efter en periode på psykiatrisk afdeling eller fra et andet botilbud.

 

Bolig og beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holstebro tæt på centrum – på Sportsvej 6-8. Botilbuddet består af 2 afdelinger med 5 etværelses lejligheder.
I hver afdeling er der fælles stue, køkken. Der er fælles have og terrasse. Der kan holdes husdyr efter aftale.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov for støtte samt udvikling.
Der ydes individuel støtte til f.eks.

 

 • Økonomi.
 • Indkøb.
 • Madlavning.
 • Tøjvask.
 • Rengøring.
 • Medicin.
 • Håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer.
 • Andre opgaver.

Fokus på en aktiv dagligdag prioriteres højt, f.eks. gennem arbejde, uddannelse, virksomhedspraktik eller deltagelse i dagcenterets aktiviteter.
Der er løbende tilbud om deltagelse i fælles aktiviteter i huset f.eks.:

 

 • Obligatorisk husmøde, rengøring, indkøb og madlavning.
 • Fysiske aktiviteter som gåture, løb m.v.
 • Udflugter og mindre ture.

 

Transport og entrebilletter i forbindelse med arrangementer betales af borgeren.
Der er døgndækning med sovende nattevagt.