Botilbuddet V. F. Welschs Vej 11

Hus 11 er et midlertidigt botilbud for 5 borgere. Botilbuddet er beliggende på V. F. Welschs Vej 11, 1 sal. i Holstebro.

 

Målgruppe

Borgere er i alderen 15-23  år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har brug for støtte til almindelig daglig livsførelse samt mestring af psykiatriske problemstillinger. Yderligere tilbydes støtte til bearbejdelse af en evt. krise i forbindelse med opstået psykisk sygdom.

 

Botilbuddet er en træningsbolig, hvor formålet er, at der sker afklaring for den enkelte borger i forhold til ressourcer og behov for støtte. Der tilstræbes afklaring i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelse og boform. Målet er på sigt at mestre mest muligt i eget liv, hvilket på sigt kan betyde udflytning til bofællesskab eller egen bolig.

 

Borgerne kan blive boende så længe, det giver mening. Borgerne vil ofte være mellem 15-23 år og kommer typisk efter en periode på psykiatrisk afdeling eller fra hjemmet.

 

Bolig og beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holstebro tæt på centrum – på V. F. Welschs Vej 11. Botilbuddet består af 5 værelser i en ældre bygning, som er total renoveret.
Der er fælles stue, køkken og bad. På værelserne må der være besøgende husdyr, efter aftale med personalet.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov for støtte samt udvikling.

 

Der ydes individuel støtte til f.eks.

 

 • Økonomi.
 • Indkøb.
 • Madlavning.
 • Tøjvask.
 • Rengøring.
 • Medicin.
 • Håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer.
 • Andre opgaver.

 

Fokus på en aktiv dagligdag prioriteres højt, f.eks. gennem skole, arbejde, uddannelse, virksomhedspraktik eller deltagelse i dagcenterets aktiviteter.
Der er løbende tilbud om deltagelse i fælles aktiviteter i huset f.eks.:

 

 • Obligatorisk husmøde og rengøring.
 • Fysiske aktiviteter som gåture, motionscenter  m.v.
 • Udflugter og mindre ture.

 

Transport og entrebilletter i forbindelse med arrangementer betales af borgere over 18 år. Der er døgndækning med sovende nattevagt.