Botilbuddet V. F. Welschs Vej 13-15

Hus 13-15 er et midlertidigt botilbud for 10 borgere. Botilbuddet er beliggende på V. F. Welschs Vej 13-15 i Holstebro.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har brug for støtte til almindelig daglig livsførelse samt mestring af psykiatriske problemstillinger. Yderligere tilbydes støtte til bearbejdelse af en evt. krise i forbindelse med opstået psykisk sygdom.

 

Botilbuddet er en træningsbolig, hvor formålet er, at der sker afklaring for den enkelte borger i forhold til ressourcer og behov for støtte. Der tilstræbes afklaring i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelse og boform. Målet er på sigt at mestre mest muligt i eget liv, hvilket på sigt kan betyde udflytning til bofællesskab eller egen bolig.

 

Borgerne kan blive boende så længe, det giver mening, men ofte er borgeren på botilbuddet i to til fire år. Borgerne vil ofte være mellem 18 – 30 år og kommer typisk efter en periode på psykiatrisk afdeling eller fra et andet botilbud.

 

Bolig og beliggenhed

Botilbuddet er beliggende i Holstebro tæt på centrum – på V. F. Welschs Vej 13-15. Botilbuddet består af 5 etværelses lejligheder (bygget i 2006) og 5 værelser.
Der er fælles stue, køkken, have og terrasser. I lejlighederne kan der holdes husdyr efter aftale.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov for støtte samt udvikling.

 

Der ydes individuel støtte til f.eks.

 

 • Økonomi.
 • Indkøb.
 • Madlavning.
 • Tøjvask.
 • Rengøring.
 • Medicin.
 • Håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer.
 • Andre opgaver.

 

Fokus på en aktiv dagligdag prioriteres højt, f.eks. gennem arbejde, uddannelse, virksomhedspraktik eller deltagelse i dagcenterets aktiviteter.

 

Der er løbende tilbud om deltagelse i fælles aktiviteter i huset f.eks.:

 

 • Obligatorisk morgenmøde, husmøde og rengøring
 • Fysiske aktiviteter som gåture, løb m.v.
 • Udflugter og mindre ture.

 

Transport og entrebilletter i forbindelse med arrangementer betales af borgeren.

Der er døgndækning med sovende nattevagt.