Botilbuddet Vesterbo 10

Vesterbo består af botilbuddet Vesterbo 8 og botilbuddet Vesterbo 10. Nedenstående er gældende for begge botilbud.

Vesterbo 8 og 10 er begge midlertidige botilbud for 10 borgere. Botilbuddene er beliggende på Vesterbo 4-14  i Holstebro.

 

Målgruppe

Borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker, der har brug for støtte til almindelig daglig livsførelse samt mestring af den psykiatriske problemstilling. Yderligere tilbydes støtte til bearbejdelse af en evt. krise i forbindelse med opstået psykisk diagnose.
Botilbuddene er træningsboliger, hvor formålet er, at der sker afklaring for den enkelte borger i forhold til ressourcer og behov for støtte. Der tilstræbes afklaring i forhold til fremtidig uddannelse, beskæftigelse og bostøtte. Målet er på sigt at mestre mest muligt i eget liv.
Borgerne kan blive boende i sin lejlighed, så længe de har lyst – selvom de ikke længere har brug for støtte. Der vil det være støttetilbuddet, der afsluttes eller tilpasses den enkeltes behov. Dette kan betyde, at støtten på sigt ydes af f.eks. udvidet bostøtte.
Målgruppen vil ofte være mellem 18 – 45 år, og borgerne kommer typisk efter en periode på psykiatrisk afdeling, et andet botilbud eller egen lejlighed.

 

Bolig og beliggenhed

Botilbuddene er beliggende i Holstebro tæt på centrum – på Vesterbo 4-14. Botilbuddene består af 10 forskellige størrelses lejligheder.
Til hvert botilbud er en fælleslejlighed med stue og køkken. Hvis der skal holdes husdyr, skal der laves individuel aftale med boligselskabet.

Hverdagen

Hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov for støtte samt udvikling.
Der ydes individuel støtte til f.eks.:

 

 • Økonomi.
 • Indkøb.
 • Madlavning.
 • Tøjvask.
 • Rengøring.
 • Medicin.
 • Håndtering af menneskelige og psykiske udfordringer.
 • Andre opgaver.

 

Fokus på en aktiv dagligdag prioriteres højt, f.eks. gennem arbejde, uddannelse, virksomhedspraktik eller deltagelse i dagcenterets aktiviteter.

 

Der er løbende tilbud om deltagelse i fælles aktiviteter i huset f.eks.:

 

 • Obligatorisk morgenmøde, husmøde og rengøring.
 • Fysiske aktiviteter som gåture, løb m.v.
 • Udflugter og mindre ture.

 

Transport og entrebilletter i forbindelse med arrangementer betales af borgeren.