Psykiatrien i Nordvest

Psykiatrien i Nordvest er et samarbejde mellem Lemvig, Holstebro og Struer Kommuner samt Regionpsykiatrien Vest.

 

Alle tilbud i Psykiatrien i Nordvest er målrettet borgere med psykisk sygdom, psykisk sårbarhed eller i en psykisk krise bosat i Holstebro, Lemvig eller Struer Kommune.

 

Vi har i fællesskab 8 ambulante døgnpladser til kortere ophold samt tilbud til pårørende.

 

Du kan læse mere om tilbuddet på Psykiatrien i Nordvests egen hjemmesiden