Eksterne tilbud

Vi tilbyder ekstern supervision, coaching, undervisning med mere.

Supervision/coaching

Medarbejdere med uddannelse i kollegial supervision og coaching tilbyder andre institutioner og arbejdsplader at tilkøbe denne ydelse. Metoden bygger på systemisk familieterapi og Appreciative inquiry.

 

Ydelsen kan tilkøbes akut, eller der kan planlægges et forløb ud fra jeres individuelle behov. Vi kommer oftest ud som supervisor/coach, men vi kan også lave et læringsforløb i kollegial supervision, så medarbejderne på sigt selv kan supervisere hinanden.

Nedenfor ses forskellen på supervision, coaching og debriefing, hvis der ønskes noget specifik.

 

Kontakt os for at høre mere.

 

Supervision

Supervision er en mulighed for at reflektere og se nye vinkler i arbejdsrelaterede områder. Målet er at supervisanten må sikre sin trivsel, udvikling og forudsætninger for fortsat at kunne udføre sit arbejde fagligt og tilfredsstillende. Supervisanten er villig til at lade sig forstyrre af spørgsmål og refleksioner.

 

Coaching

Coaching er en mulighed for at få større bevidsthed omkring valg, prioriteringer og mål. Målet er at fokuspersonen må blive bedre i stand til at gennemføre og opnå det, vedkommende gerne vil. Det handler om at finde og styrke sit potentiale og sine ressourcer, så vedkommende kan opnå positiv forandring.

 

Debriefing

Debriefing er en mulighed for at få sat ord på en krisesituation. Det vil sige at der tales om hændelsen i detaljer, ligesom der sættes tanker på de kriseramtes ord og følelser. Målet er at de kriseramte møder anerkendelse, samt en der lytter og viser tydelig omsorg, bekræftelse og at en anden følger op på evt. praktiske forhold.
Det handler om at tage sig af de kriseramte uden at sætte nye refleksioner i gang.

Undervisning

Medarbejdere tilbyder undervisning til andre institutioner og arbejdsplader. Undervisningen bygger på medarbejderes viden sammenholdt med praksiserfaringer.

 

Der kan fx tilkøbes undervisning i:

 

  • Diagnosegrupper fx. ADHD, asperger, personlighedsforstyrrelser.
  • Misbrug.
  • Systemisk teori.
  • Narrativ teori.
  • Neuropædagogik.
  • KRAP.
  • ACT.
  • Teambuilding med udgangspunkt i personlighedstyper.
  • Samarbejdsplaner

Foredrag

Psykiatriskolen udgiver et program for foredrag, kurser og oplæg, som tilbydes til pårørende, borgere og ansatte i Holstebro Kommune.  Der kan rekvireres et program ved henvendelse til Ann Kathrine Fihl på telefonnummer 96 11 47 31.

 

Indenfor Center for Psykiatri har vi borgere, der tager ud og holder brugerlærerforedrag. Du kan læse mere information i denne pjece: Et almindeligt liv (pdf)