Faglig tilgang

Recovery

Den overordnede tilgang i Center for Psykiatri er baseret på recovery perspektivet. Recovery, som også betyder ”at komme sig” på dansk, er tanken om, at mennesker med en psykiatrisk diagnose kan komme sig helt eller delvist. Det vil sige, at der altid er håb for borgerens evne og muligheder for at få det bedre. Indsatsen/støtten sigter mod at øge borgerens muligheder for at kunne tage ansvar for og at kunne agere i eget liv.

 

I Center for Psykiatri er det vigtigt, at alle mennesker har en følelse af at have indflydelse på sit liv – at man har mulighed for at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen.

 

Den systemiske referenceramme

Center for Psykiatri er inspireret af den systemiske referenceramme. Kort fortalt betyder det, at hændelser og handlinger altid må forstås i en sammenhæng, og at vi anerkender, at der er flere perspektiver på samme sag. Vi mener, at mennesker gør deres bedste for at løse de udfordringer, som livet byder på. Personalet må derfor bestræbe os på at forstå borgerens tanker og erfaringer – samt derefter tilbyde alternative forklaringer og løsningsmodeller, hvis borgeren ønsker det.

 

Center for Psykiatri har en anerkendende tilgang, dvs. vi forholder os løsningsorienteret frem for problemorienteret til borgeren. Vi viser med andre ord mere interesse for borgerens tidligere succeser, aktuelle styrker og fremtidige muligheder – frem for at interessere sig for borgerens tidligere fiaskoer, aktuelle svagheder og fremtidige begrænsninger.

 

Center for Psykiatri anerkender vigtigheden af medindflydelse, koordination og inspiration, så vi vægter et tæt samarbejde med borgerens netværk og inddragelse af forskellige fagspecifikke synsvinkler i det daglige arbejde. Personalet arbejder ud fra en respektfuld, nysgerrig og anerkendende tilgang. Dette gælder også indbyrdes mellem kollegaerne og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

 

Andre inspirationskilder

Derudover indgår miljøterapi også som en del af centerets arbejdsmetode. Dvs. at personalet prøver at udnytte de muligheder, der ligger i omgivelserne med fokus på det daglige samvær, hverdagsaktiviteter og rutiner.

 

Center for Psykiatri er også inspireret af kognitiv terapi, ACT, det narrative aspekt, neuropædagogik og redskaber som NADA-akupunktur.