Værdigrundlag

Kerneopgaven

“At samskabe et fundament for at borgeren kan leve sit liv.”

 

Vision

At borgerne oplever at have et godt liv med størst mulig selvstændighed og meningsfuldhed.

 

Mission

Center for Psykiatri er rammen for den enkeltes udvikling frem mod et selvstændigt og meningsfuldt liv.

 

Værdier

Center for Psykiatri bygger sit arbejde på Holstebro Kommunes værdigrundlag, hvor de grundlæggende værdier er:

 

GLÆDE – UDVIKLING – UDSYN

 

Center for Psykiatri udmønter disse værdier i lokale værdier, som er:

 

  • Glæde: Fokus på de positive fortællinger, fællesskab og involvering.
  • Udvikling: Gennem tilpasse udfordringer, tryghed og anerkendelse.
  • Udsyn: Gennem plads til og respekt for forskellighed, undersøgelse af nye horisonter.

 

Målsætninger

  • At støtte til personlig udvikling.
  • At fremme borgerens evne til at mestre egen tilværelse.
  • At borgerne oplever øget livskvalitet.
  • Medvirke til at skabe stabilitet og sammenhæng i borgerens liv.
  • Sammen med borgeren at finde dennes ressourcer og at styrke disse.
  • Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for grad og type af indsats, herunder opfølgning og udarbejdelse af handleplan.
  • Respektere borgerens værdighed og styrke borgerens selvstændighed således, at ansvaret for eget liv forbliver hos borgeren

 

Kerneopgave, værdier og narrativer