Personale

Personalegruppen består af ca. 130 ansatte fordelt på de mange afdelinger.

 

Personalegruppen er tværfaglig sammensat af pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker samt social- og sundhedshjælper/assistenter.

Der er en ledergruppe og administrativt personale.

Derudover studerende og vikarer.

 

Center for Psykiatri vægter en uformel og glad omgangstone, respekt, ligeværdighed, anerkendelse og nysgerrighed. Der tages hånd om hinanden og det faglige høje niveau. Sparring og supervision er derfor en stor del af hverdagen. Som nyt personale skal du være indstillet på dette.