Studerende

Center for Psykiatri har mange studerende. Læs mere om mulighederne her.

Ergoterapeutstuderende

Center for Psykiatri modtager gerne ergoterapeutstuderende.

De studerende er fordelt på dag- og døgnområdet.

 

Klinisk praktikbeskrivelse for dagområdet 2019

Metoder og faglige tilgange på Kafferisteriets dagcenter

 

Klinisk Praktikbeskrivelse for døgnområdet 2019

Pædagogstuderende

Center for Psykiatri modtager gerne pædagogstuderende i 1. praktikperiode, 2./3. praktikperiode og 4. praktikperiode.

De studerende er fordelt på dag- og døgnområdet:

Praktikbeskrivelse pædagoguddannelsen

Sygeplejerskestuderende

Center for Psykiatri modtager gerne sygeplejerskestuderende.

De studerende er fordelt på dag- og døgnområdet.

Generel Klinisk studieplan for dagområdet 2020

Klinisk studieplan for 4. semester for døgnområdet 2020

Klinisk studieplan for 6. semester for døgnområdet 2020

SOSA-elever

Center for Psykiatri modtager gerne SOSA-elever.

De studerende er fordelt på døgnområdet.

Praktikmappe

Praktikmål

Undervisning og supervision

Studerende i Center for Psykiatri har deres egen supervision hver anden uge. En studerende bringer et emne op og bliver interviewet af en medarbejder (ofte en vejleder). De andre studerende giver respektfuldt og anerkendende feedback samt refleksioner til emnet.

Studerende har en særskilt undervisningsplan i fx systemisk tankegang, miljøterapi, aktiviteter og planlægning, medicin, recovery m.m. Det afhænger af tidspunktet og længden af den studerendes praktikperiode, hvor meget af undervisningsforløbet den studerende har mulighed for at deltage i.

Evaluering af praktikken

Alle studerende skal udfylde en evalueringsskabelon, inden de afslutter deres praktik.

Evalueringsskabelon